Évnyitó

Évnyitó gondolatok

A Zajzoni Rab István Elméleti Líceum igazgatójaként tisztelettel köszöntök minden jelenlevőt a 2013- 2014-es tanév évnyitóján.

Megköszönöm a Csernátfalusi Evangélikus Gyülekezet lelkészének, Török Lászlónak  a bíztató szavakat és azt a lehetőséget, hogy évről évre itt ebben a templomban indulhat világot felfedező útjára iskolánk diákja és pedagógusa egyaránt.

Köszöntöm mindazokat, akik úgy gondolták, hogy velünk tartanak ezen az ünnepi alkalmon.

Elsőként Papp Árpád kollégámat fogom felkérni, hogy az elmúlt tanév eredményeiről, megvalósításairól beszéljen. Kihasználom az alkalmat, hogy itt, hivatalosan is megköszönjem mindnyájunk nevében eddigi iskolavezetői tevékenységét és felkérjem, hogy hozzáértésével ezután is támogassa iskolánkat.

 

Minden ember életében vannak olyan fontos pillanatok, napok és évek, amikor döntést kell hoznia, illetve számot kell vetnie, hogy az elkövetkező időben mit fog kezdeni az életével. Ilyen gondolatok talán inkább év végére, évzárásra találnak, én mégis úgy vélem, a tanár és a diák életében az évkezdés is ilyen fontos és döntő pillanat. Hogy milyen lesz a 2013–2014-es tanév, az attól is függ, hogyan kezdjük el. Attól is függ, hogy a közös munkába mennyi lelkesedést tudunk beleadni.

Fontos számunkra ez a kiindulási pont, hiszen közel egy évig az élet egymáshoz köt annak ellenére, hogy tanárnak és diáknak más és más munka és kötelezettség jut feladatul.

A 2013–2014-es tanévben a “Zajzoni Rab István Elméleti Líceum mint önálló magyar tanintézményben   282 diák kezdi meg a tanévet. A számok azt mutatják: kis létszámú iskola vagyunk. Ez előnyt is jelent, a tanárok személyesen ismerik a diákokat, és kis létszámú évfolyamokkal jobban lehet dolgozni. Iskolánkban minden feltétel adva van ahhoz, hogy tanárok és diákok eredményes munkát tudjanak végezni.   Pedagógusaink, mint eddig is, lelkiismeretesen és tudásuk legjavát nyújtva segítenek minden diáknak, hogy tanulhasson és képezze magát. A helyi adottságok, mint látni fogjátok kedves gyerekek és szülők szintén biztosítottak. Feldiszített, tatarozott osztálytermek várnak rátok sőt, mint hallottátok iskolánk egy teljesen új szárnnyal is gazdagodott, benne tágas, napos, új bútorzattal ellátott üres osztálytermek várják tudásra kíváncsi lakóikat.

Kedves diákok! Tudjuk, születitekkel együtt, hogy azért vagytok itt, mert tanulni szeretnétek. Ez munkát és kitartást jelent, és ha néha ösztönzésre is lesz szükség, ígérem, hogy a tanárok ebben segíteni fognak. A tanulmányi feltételek mellett ki szeretném emelni azt, ami a oktatásunkban  fontos helyet kap: ez pedig a nevelés, ami el nem hanyagolható feltétel, a lelki nevelés. Az iskolai tudás csak akkor éri el a célját, ha ez által  erősödünk,  és ezzel embertársainknak is a segítségére lehetünk.

Itt, ebben az iskolában tanárnak és diáknak az a sajátos feladata, hogy a keresztény értékeket ne csupán ismerje, hanem azokról tanúságot is tegyen.

Egy olyan községben élünk, amely szép; nyelvi, vallási, kulturális sokszínűség jellemzi. De ebben a környezetben nagyon sokszor más az értékrend, mint amilyen remélhetőleg a mi életünket jellemzi. Nem vagyok borúlátó, nem hiszek abban, hogy a mai világ rosszabb, mint amilyen régen volt. Mindannyian azt szeretnénk, ha boldogan emlékeznétek az itt töltött évekre. Mindnyájan azt szeretnénk, ha büszkék lennétek erre az iskolára. Ezért pedig mindnyájan felelősséget kell vállalnunk!

Éppen ezért tudom, hogy diákjaink itt élhetnek nagyobb biztonságban, több reménnyel és életkedvvel. Hisznek abban, hogy érdemes becsületesen, emberségesen, másokra is odafigyelve élni.

Olyan iskolát nyitunk újra, amelyik vissza kíván nyúlni a régi hagyományokhoz, a kezdethez, a végső kérdésekhez. Azaz nemcsak egy-egy tantárgy részismereteit, hanem a világ, az élet, a társadalom összefüggéseit kívánja megismertetni.

A hiteles közlés és iskolai hatékonyság elméletre támaszkodva megállapítható, hogy az iskola nem tud olyan közegben eredményesen működni, amelyben az átadott tudás nem érték. Az iskola nem tud olyan közegben jól teljesíteni, amelyben nincs meg az iskolában átadni kívánt tudás, a tudást képviselő tanárok tisztelete, azaz nincsenek értékek, nincs lojalitás. Hiszen az iskolai működés alapja a belső rend, a lojalitás. Ezt azonban nem tapasztaljuk azok részéről, akik szakemberek tanácsai ellenére általuk “jobb” helynek nevezett helyre vitték el gyerekeiket, nem törődve azok biztonságával és nem gondolván csak önnön kényelmükre, presztizsükre.

Az iskola nem tud olyan közegben eredményeket elérni, amely nem érzi az iskolát a magáénak.

Ismerjük Szent-Györgyi Albert immár szállóigévé vált mondását : Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Kérdésem mindnyájunk felé: milyen a mi iskolánk? Mi milyen jövőt akarunk, szeretnénk magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak itt Négyfaluban?

Összefoglalva: azt szeretném, ha a családi közosségek azonosulni tudnának az iskolánk- iskolájuk céljaival, váljon értékké számukra, amit az iskola közvetít, és akkor a pedagógusaink szaktudásának segítségével ennek az iskolának eredményessége növekedni fog. Más szavakkal: érezzék magukénak ezt az iskolát, vállaljanak részt az itt folyó munkából, dolgozzunk úgy, hogy büszkék legyünk a ZRI Elméleti Líceum megnevezésre.

(Paulo Coelho) Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.

Kedves pedagógus kollégák! Kérlek, munkálkodjunk közösen ebben a tanévben azon, hogy megmutassuk iskolánk diákjainak a lehetőségeket!

Kedves diákok! Egy felkészült és jó pedagógusközösség segít nektek az igaz emberré válás folyamatában. Éljetek ezzel a lehetőséggel, bízzatok bennük!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a szülőknek, pedagóguskollégáknak és diákoknak egyaránt sikeres és Isten áldásával kísért tanévet!

 

 

 

 

Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.

Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.

Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.

Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.

(Richard Bach)

                                                                                                              Székely Melinda - igazgató

9 - 195.369.25.1